Vemmingbund Vandforsyningsselskab, Sommerhusejerforening & Landsbylaug

Projekt til reduktion af vandspild i Vemmingbund

Forside

Projekt til reduktion af vandspild i Vemmingbund

NYT 31/01/2022: Projektet er midlertidigt stoppet grundet diverse nødvendige afklaringer med entreprenør. Såsnart dette er afklaret meddeles her på hjemmesiden det videre forløb.


NYT 15/04/2022: Se status på projektet her


NYT 26/04/2022: Entreprenøren starter op igen. Vi forventer at tilgå veje jfr. ovenstående plan.


NYT 14/06/2022: Søndermarken bliver færdig i løbet af uge 24 og så holdes der pause hen over sommeren. På nuværende tidspunkt er der installeret 97 nye målerbrønde ud af de samlede 321. Ligeledes er der udskiftet mange forsyningsledninger. På generalforsamlingen den 18/06/2022 vil status på projektet blive gennemgået samt hvordan det videre projekt påtænkes gennemført.