Vemmingbund Vandforsyningsselskab, Sommerhusejerforening & Landsbylaug

Sommerhusejerforening

Herunder finder du oplysninger om Vemmingbund Sommerhusejerforening

Forside

Sommerhusejerforening formål §


Sommerhusejerforeningen formål er, i samarbejde med Vemmingbund Landsbylaug, at varetage medlemmernes fælles interesse inden for miljøområdet i bred forstand samt i videst muligt omfang at varetage medlemmernes og områdets interesse overfor offentlige myndigheder og andre instanser. Foreningen er ikke partipolitisk.  Medlemskabet af sommerhusejerforeningen er frivilligt.

Gældende vedtægter Landsbylaug

Gældende Vedtægter

Sommerhusforening

Stiftende Generalforsamling Landsbylaug

Kort over Vemmingbund A4

Velkomstfolder Landsbylaug

Skiltning på Landet

Folkebevægelsen mod affald i naturen

Bliv Gåvært Sønderborg

Tilskud til forbedring af bolig