Vemmingbund Vandforsyningsselskab, Sommerhusejerforening & Landsbylaug

Vandforsyningsselskab formål §


Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor selskabets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesse i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål. Foreningen er ikke partipolitisk.

Gældende Vedtægter

Gældende Fællesregulativ

Gældende Takster 2022

Vandforsyning

Vandanalyser

Forside

Herunder finder du oplysninger om Vemmingbund Vandforsyningsselskab

Vandforsyning

Manual til Diehl Vandmåler